Tidningen Sunt Förnuft

Tidningen Sunt Förnuft är Sveriges ledande tidskrift om samhällsekonomi och skatt. Sunt Förnuft ger konkreta råd om skatt och ekonomi, skapar opinion för bättre hushållning med skattepengarna, angriper ineffektivitet och slöseri i stat och kommun och presenterar de svåra sammanhangen på det samhällsekonomiska området enkelt och överskådligt.

Prenumerera på Sunt Förnuft

Som medlem får du tidningen hem i brevlådan som en förmån. Är du inte medlem, men vill teckna en prenumeration, kan du beställa genom att ringa oss på 08-613 17 00 eller mejla info@skattebetalarna.se. Priset är 280 kronor för fyra nummer (helår).

Annonsera i Sunt Förnuft

För annonsering i Sunt Förnuft kontakta:

Celine Olivecrona 073- 682 16 91

E-post. info@skattebetalarna.se

Annonsprislista 2017 (pdf)

Produktionsplan 2017

Utgåva  Utgivningsdag Materialdag
1 24 mars  28 feb  
2  2 juni    8 maj
3 20 oktober 21 september
4 12 december 15 november