Borås kommun vill lägga 210 miljoner på kongresshall – räknar med stora förluster

Borås kommun vill riva en byggnad invid Borås Högskola och bygga en kongresshall som ska svälja 1000 personer och vara en av landet största. Man räknar med att kongresshallen ska gå med förlust på mellan 15 och 18 miljoner kronor om året. Alla motsvarande anläggningar finns det i princip bara en i Örebro som går med vinst, och det tack vare att man har mycket konserter och inte bara kongresser och konferenser.

Kommunen vill alltså starta en affärsverksamhet, som man vet kommer gå med förlust på en redan hårt konkurrensutsatt marknad. Detta är ett rent slöseri med skattepengar och på gränsen till olaglig konkurrens med befintliga affärsverksamheter i kommunen.

Projektet beräknas gå på 210 miljoner kronor, varav redan åtta miljoner gått åt till diverse byggkonsulter. 

Enligt planen kommer Borås Stadshus AB via olika dotterbolag göra en förlust på 15 till 18 miljoner kronor om året på kongresshallen. Själva hallen ska hyras ut för endast 2 miljoner kronor om året till en entreprenör, som alltså därmed får ett olagligt affärsstöd på upp till 18 miljoner kronor om året. 

Som exempel har Uppsala kommun en motsvarande anläggning, som kostade 500 miljoner kronor att bygga och går med förlust på ungefär 34 miljoner kronor om året. Detta trots närheten till Arlanda och trots att Uppsala är Sveriges fjärde största stad. Till skillnad mot Uppsala finns det inget bra sätt att ta sig till Borås i volym från närmaste storflygplats, Landvetter. Att alls få in några större mängder kongressgäster skulle kräva hundratals taxiresor och får direkt svårt att konkurrera med bättre belägna, men förlustgående, kongresshallar. Som jämförelse ligger Svenska Mässans kongresshall, med sina 1200 plats etthundra meter från flygbussens första stopp efter Landvetter flygplats, och har dessutom tillgång till både utspisning och hotellplatser för 1200 personer.

Just det senare saknas i Borås.

Inom centrala Borås finns 496 hotellbäddar, som normalt dessutom är belagda till ca 70% under vardagar. Någon möjlighet att ta emot 1000 kongressbesökare finns inte. Inte ens ett nytt planerat hotell med 240 bäddar kommer göra det möjligt att fylla kongresshallen.

Ej heller finns eller planeras några utspisningsmöjligheter, utan dessa 1000 besökare skulle behöva bussas runt inom kommunen för måltider. Knappast lockande förutsättningar för en större kongress.

Det finns inte heller några parkeringsplatser för bilbaserade besökare och inga planeras heller. Plats för det stora antal bussar som behövs för att transportera besökare till och från utspisningsplatser finns inte heller.

I Borås finns redan ett tjugotal konferensanläggningar av olika storlekar, som kan hantera kongresser på upp till 500 personer.

Byggnaden som ska rivas byggdes delvis om till studentbostäder för drygt 10 år sedan, med perfekt läge ett stenkast från högskolan. På grund av planerna har man dock kastat ut studenterna från sitt boende.

Detaljplan för projektet finns klubbad under tveksamma omständigheter av ett nästan helt enigt kommunfullmäktige, men rivnings- och byggstarten stoppades tack vare att man upptäckte att en av de möjliga sträckningarna för den sk Götalandsbanan kan påverka fastigheten, som kan behöva förstärkas för mångmiljonbelopp om man väljer den dyraste lösningen för banan – vilket förstås kommunen antagligen vill. Så byggstarten har inte dragit igång än och skattebetalarna har fått lite nådetid.

Borås kommuns skattebetalare är på väg att utsättas för ett mycket dyrt och helt onödigt slöseri, där kommunen är fullt medveten om att projektet innebär massiva garanterade förluster. Några som helst planer på att gå med vinst finns inte och tvärt om kommer man aktivt konkurrera med befintliga privata anläggningar.

Källor: Möte med ett antal personer inom Borås närings- och föreningsliv, som aktivt arbetar mot projektet, samt diverse handlingar Slöseriombudsmannen tagit del av.

10:45

2016-08-03

Var med och påverka - bli medlem

Just nu kan du bli medlem i 12 månader för endast 195 kronor. Swisha 195 kronor till 123 115 94 25 och ange ditt personnummer i meddelanderutan eller klicka vidare för att bli medlem.

Bli medlem