Skatterättsskydd

Som medlem har du möjlighet att teckna vårt Skatterättsskydd. Då får du hjälp av en processerfaren skattejurist om du hamnar i en tvist med Skatteverket. Har du Skatterättsskydd utgår inga extra avgifter och det finns inget kostnadstak för processen. Tjänsten finns för både privatpersoner och företag.

Skatterättsskydd Företag

Mot Skatteverket hamnar en småföretagare oftast i underläge. Skatteverket är både åklagare och domare, och förfogar över närmast obegränsade resurser.

Med vårt Skatterättsskydd Företag får du relevant juridisk hjälp vid en skattetvist med Skatteverket. Våra processerfarna skattejurister ansvarar för all skriftväxling, företräder dig i processen hos både Skatteverket och i domstolarna, samt bevakar alla svarstider. Allt detta får du och din familj för en fast kostnad per år och utan tillägg, självrisk eller kostnadstak.

Se fullständiga villkor för Skatterättsskydd i bilaga (pdf).

Teckna vårt Skatterättsskydd för 1500 kronor per år, så får du kostnadsfri tillgång till en processerfaren skattejurist när ditt företag hamnar i tvist med Skatteverket. 

För att beställa eller få svar på frågor rörande erbjudandet, kontakta Skattebetalarna på info@skattebetalarna.se eller tel. 08-613 17 00.

Skatterättsskydd Familj (Privatpersoner)

Som privatperson kan du lätt hamna i en skatteprocess med Skatteverket som motpart. Att driva processen själv utan juridisk expertis är komplicerat och i regel dömt att misslyckas. Att anlita juridisk expertis kan bli dyrt. Rättshjälp gäller inte vid skatteprocesser. 

Om du tecknar Skatterättsskydd Familj får du hjälp av våra processerfarna skattejurister vid en tvist med Skatteverket. Juristen ansvarar för all skriftväxling, företräder dig i processen hos både Skatteverket och i domstolarna, samt bevakar alla svarstider. Skatterättsskyddet gäller utan självrisk och kostnadstak.  

Se fullständiga villkor för Skatterättsskydd i bilaga. (pdf)

Beställ Skatterättsskydd Familj (Privatpersoner)

Grundpris för Skatterättsskydd Familj: 350 kronor/år inklusive moms.

För att beställa eller få svar på frågor rörande erbjudandet, kontakta Skattebetalarna på info@skattebetalarna.se eller tel. 08-613 17 00.