Skattebetalarna — För lägre skatter och minskat slöseri med skattepengar

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation som arbetar för lägre skatter och minskat slöseri med skattepengar. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga. 

Skatterna är ditt livs största utgift. Men får du valuta för dina skattepengar? Skattebetalarna är din röst, och ditt stöd, för att sprida kunskap och skapa opinion i frågor om skatt. Vi tar debatten med politiker, media och opinionsbildare. Tillsammans kan vi ställa krav på skattepolitiken, hur mycket vi betalar och hur pengarna används. Ju fler vi är, desto starkare blir vår röst.