Rådgivning

Skattebetalarna erbjuder skattejuridisk service och rådgivning till både privatpersoner och företag. Som medlem ingår rådgivning där du kan kontakta våra jurister och få svar på dina frågor utan extra kostnad. Du kan även välja att skydda dig mot kostsamma skatteprocesser genom att teckna dig för vårt Skatterättsskydd.

Privat

En viktig del av vår verksamhet är vår skattejuridiska service. Som medlem i Skattebetalarna kan du kontakta våra jurister och ställa frågor om skattejuridik och ekonomisk familjejuridik.

Ofta är det bäst att e-posta dina frågor. Har du frågor om något som du fått från Skatteverket, exempelvis en förfrågan eller ett övervägande, så kan du scanna in handlingen och bifoga dokumentet till din fråga. Vänligen ange ditt medlemsnummer när du e-postar. Adressen du e-postar till är info@skattebetalarna.se

Du har även möjlighet att ställa dina frågor per telefon. Telefonen är öppen helgfri tisdag, onsdag och torsdag kl. 09.00–11.30 och telefonnumret är 08-613 17 80. Ha ditt medlemsnummer i beredskap.

Observera att juristverksamheten är stängd från den 30 juni till den 6 augusti. 

Skatte- och familjerättsliga frågor som kommer in under de sista veckorna före sommaruppehållet kommer vi efter bästa förmåga att försöka hinna besvara. Med femtio tusen medlemmar kan det dock inte uteslutas att vi inte hinner med att besvara alla frågor före sommaruppehållet. De frågor som eventuellt inte hinns med kommer vi att titta på så fort vi kommer tillbaka i augusti.

Frågor som kommer in under den period då vi har stängt kommer dock inte att besvaras överhuvudtaget, och vi önskar dig istället varmt välkommen att skicka in dessa frågor från den 7 augusti och framåt. 

Särskild information gällande skatteprocesser som omfattas av skatterättsskydd
I skatteärenden har man i allmänhet betydligt längre tid på sig att begära omprövning eller överklaga än i de flesta andra typer av ärenden. Huvudregeln innebär att en begäran om omprövning eller ett överklagande ska ha kommit in till Skatteverket senast det sjätte året efter utgången av det kalenderår då beskattningsåret gått ut. Detta kan vara skönt att veta utifall att du får ett beslut om höjd beskattning under de veckor som juristverksamheten är stängd.

Som medlem har du även möjlighet att teckna vårt Skatterättsskydd som hjälper dig vid en eventuell tvist med Skatteverket. Läs mer om det här.

Vi erbjuder även ekonomisk familjejuridik som en extra tjänst. Det kan handla om rådgivning i frågor som rör bodelning inom äktenskapet, gåvohandlingar, upprättande av testamenten etc.

Företag

Som företagskund är du välkommen att kontakta våra jurister om ditt skatteärende. Enklare ärenden, som allmän information eller generella skatteregler, löser vi som en ren medlemsservice. Mer komplicerade ärenden offererar vi.

Ofta är det bäst att e-posta dina frågor. Har du frågor om något som du fått från Skatteverket, exempelvis en förfrågan eller ett övervägande, så kan du scanna in handlingen och bifoga dokumentet till din fråga. Vänligen ange ditt medlemsnummer när du e-postar. Adressen du e-postar till är info@skattebetalarna.se

Du har även möjlighet att ställa dina frågor per telefon. Telefonen är öppen helgfri tisdag, onsdag och torsdag kl. 09.00–11.30 och telefonnumret är 08-613 17 80. Ha ditt medlemsnummer i beredskap.

Som medlem har du även möjlighet att teckna vårt Skatterättsskydd som kan vara av enormt värde vid en eventuell tvist med Skatteverket. Läs mer om det här.

Som företagskund får du 40 procent rabatt på extra juristtjänster utöver dem som ingår i ditt paket.

Vi erbjuder även ekonomisk familjejuridik eftersom din familjs skattesituation är nära förknippad med ditt företag. Det kan handla om rådgivning i frågor som rör bodelning inom äktenskapet, gåvohandlingar, testamenten etc.