Rådgivning

Skattebetalarna erbjuder skattejuridisk service och rådgivning till både privatpersoner och företag. Som medlem ingår rådgivning där du kan kontakta våra jurister och få svar på dina frågor utan extra kostnad. Du kan även välja att skydda dig mot kostsamma skatteprocesser genom att teckna dig för vårt Skatterättsskydd.

OBS! Mellan 1 april – 31 maj 2017 har vi utökade öppettider för juristrådgivning per telefon (helgfri måndag – torsdag kl. 09.00 – 12.00). Under den perioden har vi inte möjlighet att besvara allmänna skatte- och familjerättsliga frågor per email. Vi ber dig därför att istället kontakta oss med sådana frågor per telefon på ovan angivna tider.

 

E-mail som har att göra med skatterättsskyddsärenden hanterar vi förstås precis som vanligt även under denna period. 

 

Från och med 1 juni 2017 gäller åter de generella öppettider som anges nedan.

 

Privat

En viktig del av vår verksamhet är vår skattejuridiska service. Som medlem i Skattebetalarna kan du kontakta våra jurister och ställa frågor om skattejuridik och ekonomisk familjejuridik.

Ofta är det bäst att e-posta dina frågor. Har du frågor om något som du fått från Skatteverket, exempelvis en förfrågan eller ett övervägande, så kan du scanna in handlingen och bifoga dokumentet till din fråga. Vänligen ange ditt medlemsnummer när du e-postar. Adressen du e-postar till är info@skattebetalarna.se

Du har även möjlighet att ställa dina frågor per telefon. Telefonen är öppen helgfri tisdag, onsdag och torsdag kl. 09.00–11.30 och telefonnumret är 08-613 17 80. Ha ditt medlemsnummer i beredskap.

Som medlem har du även möjlighet att teckna vårt Skatterättsskydd som hjälper dig vid en eventuell tvist med Skatteverket. Läs mer om det här.

Vi erbjuder även ekonomisk familjejuridik som en extra tjänst. Det kan handla om rådgivning i frågor som rör bodelning inom äktenskapet, gåvohandlingar, upprättande av testamenten etc.

Företag

Som företagskund är du välkommen att kontakta våra jurister om ditt skatteärende. Enklare ärenden, som allmän information eller generella skatteregler, löser vi som en ren medlemsservice. Mer komplicerade ärenden offererar vi.

Ofta är det bäst att e-posta dina frågor. Har du frågor om något som du fått från Skatteverket, exempelvis en förfrågan eller ett övervägande, så kan du scanna in handlingen och bifoga dokumentet till din fråga. Vänligen ange ditt medlemsnummer när du e-postar. Adressen du e-postar till är info@skattebetalarna.se

Du har även möjlighet att ställa dina frågor per telefon. Telefonen är öppen helgfri tisdag, onsdag och torsdag kl. 09.00–11.30 och telefonnumret är 08-613 17 80. Ha ditt medlemsnummer i beredskap.

Som medlem har du även möjlighet att teckna vårt Skatterättsskydd som kan vara av enormt värde vid en eventuell tvist med Skatteverket. Läs mer om det här.

Som företagskund får du 40 procent rabatt på extra juristtjänster utöver dem som ingår i ditt paket.

Vi erbjuder även ekonomisk familjejuridik eftersom din familjs skattesituation är nära förknippad med ditt företag. Det kan handla om rådgivning i frågor som rör bodelning inom äktenskapet, gåvohandlingar, testamenten etc.