Om oss / Årsstämma 2018

Skattebetalarnas Förenings årsstämma ägde rum torsdagen den 17 maj 2018 kl 18.00 i Sibeliussalen på Finlandshuset, Snickarbacken 4 i Stockholm.

Stämmohandlingar
(klicka på respektive dokumentnamn för att öppna upp i pdf-format)

Föredragningslista Årsstämma 2018

Årsredovisning 2017 Skattebetalarnas Förening

Revisionsberättelse 2017

Valberedningens förslag 2018

Motion från Erik Mjöberg

Styrelsens yttrande över Erik Mjöbergs motion

Stämmoprotokoll 2018