Viktig information från våra skattejurister inför sommaren

Juristverksamheten är stängd från den 30 juni till den 6 augusti. 

Skatte- och familjerättsliga frågor som kommer in under de sista veckorna före sommaruppehållet kommer vi efter bästa förmåga att försöka hinna besvara. Med femtio tusen medlemmar kan det dock inte uteslutas att vi inte hinner med att besvara alla frågor före sommaruppehållet. De frågor som eventuellt inte hinns med kommer vi att titta på så fort vi kommer tillbaka i augusti.

Frågor som kommer in under den period då vi har stängt kommer dock inte att besvaras överhuvudtaget, och vi önskar dig istället varmt välkommen att skicka in dessa frågor från den 7 augusti och framåt. 

Särskild information gällande skatteprocesser som omfattas av skatterättsskydd
I skatteärenden har man i allmänhet betydligt längre tid på sig att begära omprövning eller överklaga än i de flesta andra typer av ärenden. Huvudregeln innebär att en begäran om omprövning eller ett överklagande ska ha kommit in till Skatteverket senast det sjätte året efter utgången av det kalenderår då beskattningsåret gått ut. Detta kan vara skönt att veta utifall att du får ett beslut om höjd beskattning under de veckor som juristverksamheten är stängd.