Vänsterpartiets världsbild gör alla fattigare

I dagens DN debatt (20 mars) presenterar Vänsterpartiet två nya förslag på skattehöjningar som de kommit överens med regeringen om: uppräkningen 2018 av inkomstgränsen för att betala statlig inkomstskatt återigen ska begränsas, och skatten för den som bor utomlands men som får inkomster från arbete i Sverige ska höjas. När förslagen går igenom, för det lär de tyvärr göra, kommer 1,3 miljoner svenskar få behålla mindre än hälften av en löneökning.

Vänsterpartiets grundläggande syn på skattesystemet är att det ska ”användas för att utjämna klyftor.” Det görs nu genom att höja skatten för vanliga löntagare. Detta kommer enligt Vänsterpartiet att leda till ”3 miljarder kronor mer till vår gemensamma välfärd och minska klyftorna”. Det finns mycket att invända mot detta.

För det första låtsas Vänsterpartiet att dynamiska effekter inte existerar. Det är inte seriöst. Sverige befinner sig i Lafferkurvans utförsbacke, det vill säga marginalskatterna i Sverige har blivit så höga att skatterna inte längre leder till ökade intäkter, utan tvärtom. Det innebär att de förväntade tre miljarderna helt eller delvis uteblir.

Vidare finns i Vänsterpartiets Sverige inga prislappar. Ett parti vars högsta önskan är att sitta i regeringsställning kan inte på allvar låtsas som att dessa (inbillade) skatteintäkter på 3 miljarder kronor, som alltså utgör 0,17 % av de totala skatteintäkterna på 1800 miljarder, skulle ”rädda välfärden”. Partiets retoriska grepp bär ett löjets skimmer.

Vänsterpartiet vill ha ett skattesystem för jämlikhet där "fler får möjlighet att vara med och bidra till vårt gemensamma”. Och den som tjänar mest ska bidra mest. Tja, så är det ju redan. Den som tjänar mest betalar mest skatt och bidrar alltså mest. Så skulle det vara även om den statliga inkomstskatten helt avskaffades. Men vem kommer att anstränga sig för att utbilda sig, starta och driva företag, jobba hårt och ta högre positioner på arbetsmarknaden om det inte lönar sig? Och om ingen gör det, var ska Vänsterpartiet då ta pengarna ifrån? Utan människor som tjänar pengar finns inga skatteintäkter.

Det finns många problem med Vänsterpartiets världsbild, som utgår från att all skattepolitik förutom deras egen ”inriktas på att ta från arbetare, arbetslösa och sjukskrivna för att ge till dem som redan är rika”. Ett är att partiet helt enkelt inte är särskilt intresserade av att bekämpa fattigdom, utan rikedom. Ett annat är att Vänsterpartiet inte tycks besitta ens de mest basala kunskaper om ekonomiska samband. Detta hade nu inte varit ett problem om inte Socialdemokraterna och Miljöpartiet låtit detta extrema parti diktera villkoren för den ekonomiska politiken.

Det enda Vänsterpartiets ekonomiska politik för med sig är minskade incitament för arbete och utbildning. På kort sikt gör det vanliga medelinkomsttagare (och för all del direktörer) fattigare. På lite längre sikt blir vi alla fattigare när politiker inte låtsas om ekonomiska realiteter.

Christian Ekström, VD Skattebetalarna

 

Skattebetalarnas rapport "Löneökningen som försvann" visar att regeringens smyghöjningar av den statliga inkomstskatten resulterar i att 1,3 miljoner personer får behålla mindre än hälften av en löneökning . Det motsvarar ungefär var tredje heltidsarbetande. Läs rapporten här.