Se seminariet Hur mycket ger en skattehöjning?

Den 8 november hölls ett seminarium i Riksdagen med anledning av publiceringen av Skattebetalarnas rapport "Hur mycket ger en skattehöjning? -Dags att räkna med negativa dynamiska effekter i det finanspolitiska ramverket". Seminariet arrangerades av allianspartierna i skattteutskottet och går att se i efterhand här

Rapporten finns här