Regeringen bygger ekonomiska murar

DEBATT Förslaget till utflyttningsskatt är skadligt för svensk ekonomi och företagsamhet, skriver Christian Ekström och Sofia Linder.
 
Regeringen har ett nytt förslag till utflyttningsskatt på sitt bord. Förslaget som just nu är ute på remiss har med rätta kritiserats av flera instanser. Ledande socialdemokrater låtsas att det här är ett sätt att täppa till möjligheten till avancerad skatteplanering. Det är det inte. I själva verket är det ett sätt att, genom att bygga en ekonomisk Berlinmur runt Sverige, återinföra arvsskatten. En avskydd skatt som gav små intäkter, men vars skadeverkningar var stora.

Mycket förenklat handlar förslaget om att personer som bott i Sverige under fem av de senaste tio åren och som har en nettovinst på över 100 000 kronor på sina befintliga eller orealiserade kapitaltillgångar ska beskattas om de flyttar från Sverige. Som skäl anges förutom att hindra skatteflykt att det ger intäkter till statskassan (om än mycket små, i Skatteverkets extremt optimistiska beräkningar uppskattas intäkten till en miljard kronor per år på sikt, negativa ekonomiska konsekvenser av förslaget är inte klarlagda).

Och visst är det lätt att hålla med om att den som flyttar inte ska särbehandlas jämfört med dem som bor kvar, men förslaget innebär just det motsatta. Att personer som flyttar ska särbehandlas. Men värst är att detta är ett försök att i smyg återinföra arvsskatten. I framförallt familjeägda företag försvåras ägarskiften ifall någon arvinge bor utomlands. Risken för att man tvingas sälja företaget för att betala skatt på vinster som man inte har haft är uppenbar. Detta skulle ta oss tillbaka till det läge som rådde innan arvsskatten avskaffades 2005 av den dåvarande socialdemokratiska regeringen.

Förutom dessa problem – som kommer att drabba inte bara svenska företagare utan också svensk ekonomi – finns det ett annat, större men mer svårfångat problem. Det är de tydliga signaler som förslaget skickar. En utflyttningsskatt är en tydlig uppmaning att inte investera i eller starta företag i Sverige (i alla fall om du tror att du kan bli framgångsrik). För om du gör det är risken att dina barn – existerande eller framtida – kan vara tvungna att antingen stanna i Sverige mot sin vilja, eller se familjeföretaget skattas bort. Förslaget motar inte bara bort potentiella och befintliga entreprenörer utan även de som investerar i tillväxtföretag. Den teknologidoktorand som ser en möjlighet till en innovation gör bäst i att bedriva doktorandtjänsten utomlands för säkerhets skull. Den som vill investera i ett litet företag med stor potential gör bäst i att flytta först.

Det är inte bara våra inhemska investerare och entreprenörer som drabbas. Värst blir det för utlänningar. Inte minst som förslaget innebär att även vinster som upparbetats i andra länder kommer att beskattas med den nya skatten. Den enda förutsättningen är att det land där de ursprungliga vinsterna uppstod inte har en utflyttningsskatt. Något som de flesta länder saknar. För den som redan är framgångsrik företagare i exempelvis USA, som saknar exitskatt, blir en flytt till Sverige därmed inte en särskilt aptitlig idé. För de företag som försöker locka nya utländska delägare eller viktiga medarbetare blir jobbet svårare – om du är kvar i Sverige vill säga.

Om regeringen väljer att gå vidare med förslaget behöver man inte vara beteendeekonom för att inse att många nuvarande och blivande entreprenörer eller investeringsvilliga – i och utanför landet – kommer att välja bort Sverige. Det är just den kategori personer – högproduktiva och kapitalstarka personer som skapar värden och arbetstillfällen – som vi som land behöver allra mest. Denna uppenbara förlust, ska vägas mot regeringens (mycket optimistiska) uppskattning av intäkterna som på sikt ska uppgå till en miljard kronor per år.

Förslaget till utflyttningsskatt är dåligt utrett, inte minst som konsekvensbeskrivning saknas. Förslaget är skadligt för svensk ekonomi och företagsamhet. Vinsten är minimal och syftet kan inte vara annat än politiskt. Förslaget kan bara föras fram av en regering som har givit upp alla tankar på att attrahera och skapa ett gott klimat för entreprenörer, investerare och företag. Det är en regering som bestämt sig för att bygga en ekonomisk Berlinmur mot resten av världen. En regering som hellre sätter bojor på de företagare vi har än inspirera nya att verka i landet. Det är en regering som givit upp hoppet.

Christian Ekström

vd Skattebetalarnas Förening

Sofia Linder

chefekonom Skattebetalarnas Förening

Artikeln publicerades på UNT den 29 januari och kan läsas här

16:36

2018-01-29

Var med och påverka - bli medlem

Just nu kan du bli medlem i 12 månader för endast 195 kronor. Swisha 195 kronor till 123 115 94 25 och ange ditt personnummer i meddelanderutan eller klicka vidare för att bli medlem.

Bli medlem