Rapport: Löneökningen som försvann

För att illustrera effekterna av regeringens höjda skatter på arbetsinkomster 2016 har Skattebetalarna i en ny rapport granskat ett antal månadsinkomster och hur den slutliga skatten påverkats vid en löneökning på två procent. För dessa inkomsttagare, med månadsinkomster på över 50 000 kronor, ökade den totala skatten i relation till löneökningen med mellan 68 procent och 151 (!) procent jämfört med 2015. Från 65 000 kronor försvann hela årets löneökning eller mer i skatt. Detta är en konsekvens av att brytpunkten för den statliga inkomstskatten frystes på 2015 års nivå och att jobbskatteavdraget minskas med 3 procent på inkomster över 50 000 kronor, men också att Sverige har världens högsta marginalskatt.

Resultatet av regeringens smyghöjningar av den statliga inkomstskatten är att 1,3 miljoner personer får behålla mindre än hälften av en löneökning . Det motsvarar ungefär var tredje heltidsarbetande.

Läs hela rapporten "Löneökningen som försvann" här.