Pressmeddelande: Pensionärsskatten kartlagd - nu i snitt 100 000 kronor per hushåll

2014-03-14 Ett pensionärshushåll har i snitt betalat över 100 000 kronor i så kallad pensionärsskatt under perioden 2007–2014. Det visar en ny rapport från Skattebetalarna.

Den extra skatt som landets pensionärer betalar, som följd av att de inte får del av jobbskatteavdraget, har nu kartlagts av medlemsorganisationen Skattebetalarna. Resultatet är anmärkningsvärt. Totalt under perioden 2007-2014 har ett pensionärshushåll i snitt betalat över 100 000 kronor mer än ett förvärvsarbetande hushåll med samma inkomstnivå.

-       Landets pensionärer har råkat dubbelt illa ut i jämförelse med löntagare under senare år. Dels är skatten högre och dels har inkomsten utvecklats sämre. Följden är att många hushåll med äldre ofta har en mycket ansträngd privatekonomi, säger Joacim Olsson, vd på Skattebetalarna.

Det svenska systemet med högre skatt för pensionärer än för dem som fortfarande arbetar är ovanligt. Mer brukligt är att beskatta pensionen lägre än lön, eftersom pensionen oftast är lägre. Ekonomin för landets 1,9 miljoner ålderspensionärer blir dessutom extra ansträngd eftersom det svenska pensionssystemet har en ”broms” som gör att pensionerna har minskat med 3,9 procent i reala termer sedan 2006. Samtidigt har reallönerna ökat med 15,8 procent.

-       Att avskaffa den så kallade pensionärsskatten är ett bra sätt att öka den äldre generationens disponibla inkomst. Den offentliga sektorns skatteintäkter skulle påverkas med endast en halv procentenhet, konstaterar Joacim Olsson.

Extra skatt (pensionärsskatt) för olika pensionärshushåll 2007–2014

Sammanboende par med genomsnittspension 104 000 kronor
Sammanboende par med låg pension 71 000 kronor
Sammanboende par med hög pension 215 000 kronor
Sammanboende med låg och genomsnittspension 87 000 kronor
Sammanboende med hög och låg pension 140 000 kronor
Sammanboende med hög och genomsnittspension 160 000 kronor
Ensamstående med genomsnittspension 52 000 kronor
Ensamstående med låg pension 36 000 kronor
Ensamstående med hög pension 108 000 kronor

 

Gå vidare till vår kampanj och hjälp till att avskaffa pensionärsskatten!