Nyheter

Rapporter
Skattebetalarna
Skatter

Det finns anledning att vara bekymrad över hur svensk sysselsättning kommer att utvecklas kommande år.

Bensinskatt
Skatter

Idag besökte Skattebetalarnas VD Christian Ekström Finansdepartementet för att överlämna underskrifterna från vårt u

Skattebetalarna
Skatter
Slöseri

I förra veckan överlämnade Ilmar Reepalu sitt slutbetänkande ”Kvalitet i välfärden – bättre upphandling och uppföljn

Bensinskatt
Skattebetalarna
Skatter

Höjd bensinskatt, ändrad brytpunkt för statlig inkomstskatt, avtrappat jobbskatteavdrag, uppräkning av kemikalieskat

Skattebetalarna
Skatter

Första maj är ännu år 2017 en stor dag för Socialdemokraterna.

Skattebetalarna
Skatter

Nu har samtliga allianspartier presenterat sina budgetmotioner. Det är tydligt att valet närmar sig.

Skattebetalarna
Skatter

Liksom i Pyongyang och Caracas firas idag i många svenska städer 1 maj.

Skattebetalarna
Skatter

Regeringen tillsammans med Vänsterpartiet har såhär ett drygt år innan valet skruvat upp farten till den grad att de

Skattebetalarna
Skatter

Som i många långa och slitsamma förhållanden tog Alliansen en ”paus” efter förra valet.

Skattebetalarna
Skatter

Idag presenterades regeringens näst sista vårbudget för mandatperioden.