Minskat slöseri genom återinfört tjänstemannaansvar

RAPPORT Idag presenterar Skattebetalarna en ny rapport, som behandlar frågan om hur ett återinfört ämbetsmannaansvar skulle kunna minska slöseriet med skattepengar.

Många uppfattar med rätta att det idag finns ett skattegap, en diskrepans mellan hur mycket som betalas in och hur mycket som det offentliga levererar. Detta till följd av en kombination av ineffektivitet och felprioriteringar. När man trots Sveriges höga skatter ser polisen misslyckas med att bekämpa grov organiserad kriminalitet eroderar tilliten. När världens högsta skatter ändå inte räcker för att leverera en fungerande vård. När skattepengarna istället satsas på onödigheter istället för att förstärka det verkligt gemensamma, så leder det föga förvånande till att det offentligas legitimitet urholkas.
 
Skattegapet riskerar att underminera samhällskontraktet. För att komma till rätta med detta så finns det ett antal principer som jag tror är avgörande för att återupprätta detta kontrakt. En av dem handlar om förhållandet mellan medborgaren och det offentliga ur skattehänseende. Att återupprätta denna del av kontraktet innebär att staten måste vara en garant för att kontrollera ansvarsfull användning av våra skattemedel. Misshushållning med skattepengar, genom korruption eller slarv, ska beivras med åtminstone samma kraft som undanhållande av skatt.
 
En del i detta är att de som är hanterar gemensamma resurser på ett tydligare sätt ska kunna hållas ansvariga. Sverige hade tidigare ett långtgående tjänstemannaansvar. Ett regelverk som steg för steg urholkades och sedan ersattes av ett betydligt svagare än det som tillämpas i flertalet av våra grannländer. Skattebetalarna tror att ett återinfört tjänstemannaansvar är en viktig del i att få till stånd ett bättre fungerande myndighetsväsende, stärka tilliten till stat och kommun och minska slöseriet med skattemedel. Därför har vi bett tidigare riksdagsledamoten och ledarskribenten Karl Sigfrid att ta fram denna rapport som beskriver hur tjänstemannaansvaret uppkom, vad det inneburit, vad lagen säger och hur det ser ut i våra grannländer. Vi hoppas att rapporten kan ge upphov till en förnyad diskussion tjänstemannaansvar, det offentligas roll och de regelverk som styr och begränsar våra myndigheter.
 
Rapporten finns här

10:00

2017-09-01

Var med och påverka - bli medlem

Just nu kan du bli medlem i 12 månader för endast 195 kronor. Swisha 195 kronor till 123 115 94 25 och ange ditt personnummer i meddelanderutan eller klicka vidare för att bli medlem.

Bli medlem