Kallelse till årsstämma

Medlemmarna i Skattebetalarnas förening välkomnas till årsstämma

Den 10 maj hålls årets stämma. Medlemmar som vill närvara behöver anmäla sig i förväg. Sista anmälningsdag är 30 april. Föreningen tar emot anmälningar på telefon 08-613 17 00 och via e-post till info@skattebetalarna.se. Vid anmälan skall namn och medlemsnummer uppges. Stämmohandlingarna mejlas till anmälda deltagare.

Företagsmedlemmar har rätt att rösta på stämman. För att kunna göra det skall styrelsen senast sju dagar före stämman ha fått skriftiga underlag från företaget i fråga som styrker namngiven persons rätt att företräda företaget. Sådan handling postas till Marzena Doberhof Platin, Skattebetalarnas förening, Box 3319, 103 66 Stockholm.

Hjärtligt välkomna till årsstämman!

Tid: onsdag 10 maj kl. 18.00.

Plats: Hörsalen på Kungliga Myntkabinettet, Slottsbacken 6 i Stockholm.

Kaffe och smörgås serveras innan stämman.

Obs! Förslag till valberedningen ska lämnas skriftligt och skickas in senast den 1 mars. Förslagen adresseras enligt ovan, för vidarebefordran till valberedningen.