Höj inte skatten. Effektivisera!

Den totala kommunalskatten höjdes i var femte kommun 2016 och fler höjningar är på gång. Men att höja skatteuttaget är i förlängningen ingen framkomlig väg. Dels för att skattetrycket redan är högt. Dels för att nästan varannan svensk anser att kommunerna slösar med skattepengarna.

Den långsiktigt hållbara lösningen handlar om att kommunerna måste bli effektivare på att använda de resurser som de har till sitt förfogande.

Skattebetalarna har identifierat en besparingspotential på minst 10 miljarder kronor inom de tre verksamhetsområdena som ligger utanför kommunernas kärnuppdrag. Det är pengar som antingen kan fördelas om till välfärdens kärna eller gå till sänkt skatt.

Nu visar en färsk rapport till expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) att det finns en stor besparingspotential även inom kommunernas kärnuppdrag. Olika förutsättningar kan helt inte förklara hela skillnaden i kommuners effektivitet.

Enligt ESO-rapporten skulle grundskolan kunna spara uppåt 8 miljarder kronor, gymnasieskolan cirka 3 miljarder och äldreomsorgen ungefär 12 miljarder baserat på verksamheternas årskostnad 2014 sammantaget för alla kommuner.

Tillsammans med Skattebetalarnas rapport rör det sig alltså om en sammanlagd besparingspotential på minst 33 miljarder kronor.