Deklarationstips!

Många glömmer att göra avdrag som de har rätt till. Det kan handla om resor för att söka jobb om man är arbetslös eller parkeringsavgifter relaterade till arbete. För den som jobbar kan man också ha rätt att dra av för exempelvis arbetsredskap eller dubbel bosättning. Andra avdrag kan gälla kapitalförluster, räntor eller uthyrning av privatbostad. Här tar vi upp några av de vanligast förekommande avdragen som missas att göra.

Några exempel på sådant du kan ha rätt att göra avdrag för i deklarationen:

 • Utgifter som du haft för skyddskläder och skyddsutrustning som endast används i tjänsten
 • Utgifter för resor och andra utgifter som du haft i samband med att du sökt lämpliga arbeten (om du är arbetslös och har fått arbetslöshetsersättning från svensk a-kassa)
 • Utgifter för nödvändiga arbetsredskap som arbetsgivaren inte tillhandahåller, exempelvis dator, facklitteratur och mobiltelefon
 • Arbetsrum, om din arbetsgivare inte tillhandahåller detta.
 • Tjänsteresor
 • Resor till och från arbetet. För att få avdrag för resor med egen bil ska avståndet mellan bostaden och arbetet vara minst fem kilometer och du ska dessutom tjäna minst två timmar per arbetsdag på att ta egen bil istället för att åka kollektivt.
 • Parkeringsavgifter vid arbetsplatsen om du har använt egen bil i tjänsten.
 • Dubbel bosättning, om du på grund av ditt arbete har flyttat till en ny bostadsort och har erhållit en bostad där du bodde tidigare.
 • Kapitalförlust vid försäljning av värdepapper, bostad och andra kapitalplaceringar.
 • Representation i omedelbart samband med verksamheten.
 • Räntor på lån från privatpersoner (räntor på lån hos banken är förtryckt och därmed inget man behöver fylla i själv, man behöver endast kontrollera att beloppen är korrekta).
 • Räntekompensation, om du har brutit ett bundet lån och fått betala ränteskillnadsersättning.
 • Uthyrning av privatbostad beskattas under inkomst av kapital med 30 procent. Ett schablonavdrag om 40 000 kronor får göras. Beroende på bostadsform får utöver detta avdrag göras för hyresavgifter eller del av hyresintäkter.

Vanliga fel i deklarationen

Det är lätt att göra fel. Därför har vi listat vanliga misstag som deklaranter gör. Stäm av vår lista innan du lämnar in din deklaration!

Privatdeklarationen

(Inkomstdeklaration 1) samt NE- och N3A bilagorna

 • Glöm inte att kolla om en omfördelning av ränteutgifter mellan dig och din make/maka (som i de flesta fall är tillåtet att göra) kan leda till lägre sammantagen beskattning
 • Glöm inte att återföra uppskovsbelopp vid försäljning av bostad där preliminärt uppskov getts, alternativt ansöka om slutligt uppskov.
 • Glöm inte att eventuell minskning och ökning av expansionsfonder ska överföras till huvudblanketten.
 • Glöm inte att eventuell positiv och negativ räntefördelning ska överföras till huvudblanketten.
 • Kontrollera om periodiseringsfond ska återföras (obligatorisk turordning finns).

Bolagsdeklarationen

(Inkomstdeklaration 2,3 och 4)

 • Glöm inte att kontrollera om det eventuellt finns outnyttjat underskott från föregående år.
 • Kontrollera om periodiseringsfond ska återföras (obligatorisk turordning finns).
 • Kontrollera att alla icke avdragsgilla kostnader är återförda.
 • Kontrollera om några andra icke bokförda intäkter finns.

10:23

2017-04-11

Var med och påverka - bli medlem

Just nu kan du bli medlem i 12 månader för endast 195 kronor. Swisha 195 kronor till 123 115 94 25 och ange ditt personnummer i meddelanderutan eller klicka vidare för att bli medlem.

Bli medlem