Bra förslag om skattebroms från KD

Igår (30 maj) presenterade Jacob Forssmed, ekonomiskpolitisk talesperson för KD, ett förslag till skattebroms för kommunerna. Tanken är att de kommuner som höjer skatten ska förlora delar av statsbidragen. Skälet är att hög kommunalskatt inte bara drabbar kommunmedborgarna utan också minskar tillväxten i landet då marginaleffekterna blir större. Forssmed förslår att bromsen kombineras med andra åtgärder, bland annat ökat statligt stöd till kärnverksamheten och ekonomisk rådgivning till kommunerna från Ekonomistyrningsverket.

Förslaget är bra och andra – exempelvis Gunnar Wetterberg – har varit inne på tankegångarna tidigare. Sveriges höga skatter på arbete är inte bara orättvisa utan minskar också tillväxten. Eftersom de flesta inkomsttagare betalar kommunalskatt innebär varje höjning att Sverige skjuts längre ut i lafferkurvan därför att det blir allt mindre lönsamt för allt fler att jobba. Förslaget borde omfamnas av fler partier och kombineras med en ordentlig reformering av det kommunala skatteutjämningssystemet.