200 000 pensionärer går miste om utlovad skattesänkning

Regeringens besked om att från den första januari i år sänka skatten för alla pensionärer med en inkomst under 20 000 kronor per månad har inte införlivats. Det framgår av en granskning som Skattebetalarna har gjort.

Dagens Nyheter skriver om hur Skattebetalarna har avslöjat att regeringen gett missledande information om den skattereform som gjordes vid årsskiftet.

– Alla pensionärer med en inkomst under 20 000 kronor skulle få lägre skatt från den första januari. Så har det inte blivit. Gränsen går istället vid drygt 17 600 kronor. Att regeringen gett felaktig information är så nära en skandal man kan komma, säger Skattebetalarnas vd Joacim Olsson i en kommentar.

200 000 pensionärer har en pension i intervallet 17 600 till 20 000 kronor och de går alltså miste om den utlovade skattelättnaden. Många av dem får istället högre skatt. Lägg därtill alla med en högre pension än 20 000 kronor som också får högre skatt och sammantaget drabbas 800 000 pensionärer i år av högre skatt.

– Socialdemokraternas vallöfte om avskaffad pensionärsskatt har fått pyspunka. Efter valet menade regeringen att endast dem med låga inkomster skulle omfattas, och nu gäller löftet inte ens denna grupp, kommenterar Joacim Olsson.

Nyheten publicerades i DN den 10 mars och går att hitta här

Skattebetalarnas rapport hittar du här

Läs mer om Skattebetalarnas arbete i frågan om den så kallade pensionärsskatten på vår kampanjsida här