Nyheter för dig som är medlem i Skattebetalarna

2019-01-25

Kallelse till årsstämma 2019

Skattebetalarnas Förenings medlemmar välkomnas till årsstämma torsdag den 9 maj 2019 kl 18.00 i Stockholm. Plats för stämman är Hörsalen på Kungliga Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Stockholm.

Motioner till årsstämman ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 mars 2019. Motionerna adresseras till Skattebetalarna, Marzena Doberhof Platin, Box 3319, 103 66 Stockholm eller skickas med e-post till marzena.doberhof@skattebetalarna.se.

Nominering av styrelseledamöter ska ske skriftligen och skickas in senast den 1 mars 2019. Förslagen adresseras enligt ovan för vidarebefordran till valberedningen.

Sista dag för anmälan till stämman är onsdag den 1 maj via e-post till info@skattebetalarna.se. Ange namn och medlemsnummer. Stämmohandlingarna mejlas till anmälda deltagare. Anmälan kan även göras på telefon 08-613 17 00.

Företagsmedlemmar har rätt att rösta på stämman. Det kräver att styrelsen senast sju dagar före stämman har fått skriftliga underlag som styrker namngiven persons rätt att företräda företaget (se §7 Skattebetalarnas Förenings stadgar). Posta handlingen till Marzena Doberhof Platin, Skattebetalarnas Förening, Box 3319, 103 66 Stockholm.

 

 

2019-01-15

Önskar du hellre få Sunt Förnuft digitalt som pdf till din mejl? Skicka i så fall ett meddelande till oss på info@skattebetalarna.se.

 

2018-12-21

Skattebetalarnas kansli stänger för jul och nyår den 21 december och öppnar igen den 7 januari. Det innebär att vår växel har stängt fr o m den 21 december t o m den 6 januari. Juristrådgivningen öppnar igen den 8 januari. 

 

 

2018-12-03

Nu kan du ge bort ett års medlemskap/prenumeration i julklapp! Skicka ett mejl med fakturaadress och namn och adress till den som du vill ge medlemskapet till så skickar vi ut ett fint gåvobrev. Passa på och utnyttja vårt julkampanjpris på 195 kr det första året istället för ordinarie pris 390 kr.

 

 

2018-08-16

Smart Senior informerar om att deras samarbete med Swebus tyvärr upphör i slutet av augusti. Anledningen är att Swebus går ihop med Flixbus. Smart Senior har kontakt med Flixbus och andra bussarrangörer för att hitta ett lika attraktivt erbjudande som Swebus tidigare haft för Smart Seniors medlemmar. Informationen finns även på Smart Seniors webbplats här. 

 

 

2018-07-06

Sommarstängt på kansliet

Skattebetalarnas kansli har sommarstängt fr o m den 9 juli t o m den 29 juli. Skattebetalarnas juristrådgivning har sommarstängt fr o m den 2 juli t o m den 6 augusti.

 

 

2018-05-24

Alla medlemmar ska känna sig trygga när de anförtror Skattebetalarna sina personuppgifter. Skattebetalarna följer lagar för att skydda den personliga integriteten samt interna regler för den praktiska hanteringen.

Den 25 maj träder EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) i kraft. GDPR innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter och ersätter personuppgiftslagen (PuL). Vi har därför uppdaterat vår policy för behandling av personuppgifter. Du hittar den i sin helhet här.

Skattebetalarnas Förening, org. nr 802003- 0246, med adress Sveavägen 66, 103 66 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter.

 

 

2018-04-03

Mellan 1 april – 31 maj har vi utökade öppettider för juristrådgivning per telefon: helgfri måndag – torsdag kl. 09.00 – 12.00. Tel nr 08-613 17 80. Under den perioden har vi inte möjlighet att besvara allmänna skatte- och familjerättsliga frågor via e-post. Vi ber dig därför att istället kontakta oss med sådana frågor per telefon på ovan angivna tider.

E-post som har att göra med skatterättsskyddsärenden hanterar vi förstås precis som vanligt även under denna period.