Vadå bensinskatt?

Det är väl bara att åka kollektivt!

Svenska bilister är redan kraftigt överbeskattade. Av priset på en tank bensin är två tredjedelar skatt. Regeringen har redan höjt bensinskatten tre gånger under mandatperioden, och tyvärr är det bara början. Den nya indexering som trädde i kraft 2017 innebär att skatten per automatik höjs varje år. Inom ett par år kan bensinskatten därför ha stigit till 10 kronor per liter. Hjälp oss sätta stopp för detta! Sverige har inte råd att sluta rulla.

Räkna ut din bensinskatt!

Se hur mycket din bensinskatt höjts från årsskiftet. Fyll i formuläret så skickar vi svaret. 

❯ Läs mer om vad det innebär att lämna din e-postadress och hur vi behandlar personuppgifter

Genom att lämna din e-postadress kan du få information om vår verksamhet. Det kostar inget och du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick

Läs mer

Några fakta om indexeringen och bensinskatten

Sedan regeringen tillträdde 2014 har skatten på bensin och diesel höjts tre gånger, med totalt 1, 10 kronor per liter bensin inklusive moms. Men det stannar inte där. Den nya indexering som trädde i kraft 2017 innebär att skatten per automatik höjs varje år. Inom ett par år kan bensinskatten därför ha stigit till 10 kronor per liter.

Skatteuttaget kommer att räknas upp årligen med konsumentprisindex (KPI) + 2 procentenheter. En enkel beräkning visar att med en prisutveckling på 2 procent per år höjs skatten på bensin och diesel per automatik med 49 procent på bara 10 år. Det motsvarar 3,85 kronor per liter inklusive moms. Utan att något beslut behöver fattas i riksdagen. Det är oacceptabelt! Faktum är att:

  • En stor majoritet av Sveriges befolkning är helt beroende av bilen för att få vardagen att fungera. 80 procent av allt resande i Sverige sker med bil. 
  • Cirka två tredjedelar av literpriset på bensin är ren skatt. Skatten ökar varje år till följd av indexeringen, men skattens andel styrs också av råvaruprisets utveckling. 
  • Bilister är redan kraftigt överbeskattade. Enligt riksdagens principbeslut ska varje trafikslag beskattas efter sina samhällsekonomiska kostnader. De samhällskostnader som orsakas av bilister i form av exempelvis vägslitage och utsläpp betalar bilisterna idag dubbelt upp för i skatt.
  • Bilens negativa påverkan på miljön minskar. Sedan 2006 har personbilarnas totala utsläpp av växthusgaser minskat med omkring 14 procent, trots ökad trafik. Nya bilars bränsleförbrukning har minskat med 32 procent på samma tid.
  • Bilister betalar idag in ca 60 miljarder kronor i särskilda skatter (drivmedelsskatter, fordonsskatt), men bara drygt 25 miljarder går till investeringar och underhåll av vägnätet.
  • Högre bensinskatt ger mindre frihet. En kraftig höjning av bensinskatten gör det svårare för människor att göra sådant som de själva vill göra och att bo där de själva vill bo. Den som är beroende av bilen straffbeskattas medan den som kan åka tunnelbana får bidrag. Den som har låg inkomst drabbas givetvis mest.
  • Bensinskatten slår mot företag och jobb. Sverige är ett av Europas mest glesbefolkade länder. Samtidigt har vi en av världens högsta bensinskatter. Högre bensinskatt ökar kostnaderna för många företag, vilket försämrar vår konkurrenskraft och riskerar att leda till färre jobb i glesbygd.
  • Indexeringen är odemokratisk. Den indexering som följde med höjningen av bensinskatten vid årsskiftet och som innebär att bensinskatten ska stiga automatiskt varje år betyder att bensinskatten kommer att höjas med 49 procent på 10 år. Eller tre kronor mer per liter bensin. Plus moms, vilket är en skatt på skatten. Utan att något nytt beslut behöver fattas av riksdagen.

Läs vår rappport "På väg mot världens högsta bensinskatt" här

Bilaga till Rapporten, rankning av län och kommuner: de drabbas mest och minst i landet finns här

Sprid budskapet!

Hjälp oss att sprida kampanjen mot höjd bensinskatt genom att gilla och dela bilderna i ditt nätverk.