Vadå bensinskatt? Det är väl bara att åka kollektivt!

Av priset på en tank bensin är 60 procent ren skatt. Regeringen har höjt bensinskatten fyra gånger under mandatperioden, och tyvärr är det bara början. Den indexering som trädde i kraft 2017 innebär att skatten per automatik höjs varje år.  

Läs mer

Sedan regeringen tillträdde 2014 har skatten på bensin och diesel höjts fyra gånger, med totalt 1,42 kronor per liter bensin inklusive moms. Men det stannar inte där. Den indexering som trädde i kraft 2017 innebär att skatten per automatik höjs varje år. Den totala skatten på bensin, inklusive moms, uppgick 18 maj till nära 10 kronor per liter.

Skatteuttaget räknas nu årligen upp med konsumentprisindex (KPI) + 2 procentenheter, istället för med enbart KPI, utan att beslut behöver fattas i riksdagen. Vid årsskiftet 2018 innebar det att skatten på en liter bensin höjdes med 30 öre inklusive moms. En enkel beräkning visar att med en prisutveckling på 2 procent per år höjs skatten på bensin och diesel per automatik med 49 procent på bara 10 år. Det motsvarar 3,85 kronor per liter inklusive moms. Utan att något beslut behöver fattas i riksdagen. 

Personuppgiftslagen

Put privacy act here.

Gå med i vårt nätverk mot ständigt höjd bensinskatt!

E-postadress*
Mobilnummer
Förnamn
Efternamn
Adress
Postnummer
Ort

Några fakta om indexeringen och bensinskatten

  • En stor majoritet av Sveriges befolkning är helt beroende av bilen för att få vardagen att fungera. 80 procent av allt resande i Sverige sker med bil.
  • Cirka två tredjedelar av literpriset på bensin är ren skatt. Skatten ökar varje år till följd av indexeringen, men skattens andel styrs också av råvaruprisets utveckling.
  • Bilister är redan kraftigt överbeskattade. Enligt riksdagens principbeslut ska varje trafikslag beskattas efter sina samhällsekonomiska kostnader. De samhällskostnader som orsakas av bilister i form av exempelvis vägslitage och utsläpp betalar bilisterna idag dubbelt upp för i skatt.
  • Bilens negativa påverkan på miljön minskar. Sedan 2006 har personbilarnas totala utsläpp av växthusgaser minskat med omkring 14 procent, trots ökad trafik. Nya bilars bränsleförbrukning har minskat med 32 procent på samma tid.
  • Bilister betalar idag in ca 60 miljarder kronor i särskilda skatter (drivmedelsskatter, fordonsskatt), men bara drygt 25 miljarder går till investeringar och underhåll av vägnätet.
  • Högre bensinskatt ger mindre frihet. En kraftig höjning av bensinskatten gör det svårare för människor att göra sådant som de själva vill göra och att bo där de själva vill bo. Den som är beroende av bilen straffbeskattas medan den som kan åka tunnelbana får bidrag. Den som har låg inkomst drabbas givetvis mest.
  • Bensinskatten slår mot företag och jobb. Sverige är ett av Europas mest glesbefolkade länder. Samtidigt har vi en av världens högsta bensinskatter. Högre bensinskatt ökar kostnaderna för många företag, vilket försämrar vår konkurrenskraft och riskerar att leda till färre jobb i glesbygd.
  • Indexeringen är odemokratisk. Den indexering som följde med höjningen av bensinskatten vid årsskiftet och som innebär att bensinskatten ska stiga automatiskt varje år betyder att bensinskatten kommer att höjas med 49 procent på 10 år. Eller tre kronor mer per liter bensin. Plus moms, vilket är en skatt på skatten. Utan att något nytt beslut behöver fattas av riksdagen.
  • Socialdemokraterna lovade i valrörelsen 2014 att inte röra bensinskatten. Höjningarna och den nya uppräkningen är därmed ett svek mot väljarna.

Läs vår rappport ”På väg mot världens högsta bensinskatt” här

Bilaga till Rapporten, rankning av län och kommuner: de drabbas mest och minst i landet finns här

 
 

Skattebetalarna i media om bensinskatten

 

Skattebetalarna intervjuas i Expressen 18 maj 2018 om att bensinpriset passerat 16 kronor och att skatten uppgår till nära tio kronor för en liter.

Landets bilägare får betala, som vanligt. Aftonbladet 5 oktober 2017

Vid årsskiftet 2018 höjdes återigen bensinskatten per automatik utan att något beslut fattats av riksdagen. Blekinge Läns Tidning, Smålandsposten och Östgöta Correspondenten skriver om Skattebetalarnas rapport som visar hur regeringen mörkar höjningen av bensinskatten. Du kan läsa artikeln i BLT här, SMP här och Corren här.

Även senaste numret av vår medlemstidning Sunt Förnuft tar upp bensinskatten. ”Priserna höjs automatiskt -folk är grundlurade”, säger Bil Swedens vd Bertil Moldén.

De flesta hushåll i Sverige har inget alternativ till bilen!

Drygt var tredje hushåll med bil, nära en miljon, kör mer än 2000 mil om året. Sedan 2014 har dessa fått se skatten för en årstank öka med 2 250 kronor. 

Det finns stora variationer bland hushållen beroende på körsträcka och var i landet man bor. I Lekeberg i Örebro län och Krokom i Jämtlands län har drygt 80 procent av alla hushåll bil och nära vartannat bilhushåll kör mer än 2000 mil om året.

 

Räkna ut hur du drabbas av höjd bensinskatt!

Vadå höjd bensinskatt? Ta bussen!