Skattesmäll – nej tack!

Vi samlar alla som vill sätta stopp för höjda skatter. Bli en del av vårt nätverk och stöd våra kampanjer. Anmäl dig här!

 

SKATTERNA HAR HÖJTS MED 66 MILJARDER UNDER MANDATPERIODEN. Här är hela listan!

Samtliga skattehöjningar 66 miljarder, summerade och sorterade efter storlek

Genomförda och aviserade skattehöjningar, miljoner kronor:

Höjda arbetsgivaravgifter för unga 18 730   

Försämrat ROT- och RUT-avdra samt slopat läxrut 5 770   

Slopad avdragsrätt för pensionssparande 4 460   

Höjd bensinskatt (3,87 + 0,35 mdr), exkl. indexeringen 2017-2018  4 220   

Försämrad brytpunkt för statlig inkomstskatt  2 930   

Höjd skatt på sparande i ISK och kapitalförsäkring 2 790  

Höjd marginalskatt (avtrappat jobbskatteavdrag) 2 710   

Höjd energiskatt på el, kommande skatteförändringar på energiområdet (helårseffekt 2018) - men skatteväxling då skatten för kärnkraftverk och vattenkraft minskar lika mycket (redovisas därför även under sänkningar). 2 380   

*Höjd resolutionsavgift (dold bankskatt)  2 180   

Ny kemikalieskatt på vissa elektroniska produkter   1 980   

Höjd skatt på tobak och alkohol  1 890   

Höjda arbetsgivaravgifter för äldre (den särskilda löneskatten)  1 770   

Höjd bensinskatt, indexering 2017-2018  1 731   

Bankskatt – (avdragsförbud för ränteutgifter på vissa efterställda skuld-förbindelser).  1 650   

Höjd fordonsskatt för lätta fordon    1 555   

Slopad avdragsrätt för representation vid måltider 1 035   

Flygskatt (helårseffekt 2019=1,37 mdr)  1 020   

Sänkt intäktsränta i skattekontot  730   

Höjd koldioxidskatt  600   

Förmånsbeskattning, privata sjukvårdsförsäkringar (helårseffekt 2019=1,17 mdr)  590   

Malus- förhöjd fordonsskatt för nya bilar 1juli, (helårseffekt 2019=1,34 mdr)  450

Minskad skattebefrielse för vissa biodrivmedel  380   

Höjd SINK-skatt för utlandsboende  370   

Höjdskatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer och höjda skatter på naturgrus och bekämpningsmedel  350   

Höjd beloppsgräns vid avdrag för resor  338   

Höjd biomoms (6 till 25 %) och omläggning av filmstödet, nettohöjning  265   

Slopad skattereduktion för gåva till välgörenhet  250   

Höjd skatt "elektrisk kraft"  190   

Slopad avdragsrätt för förvaltningsutgifter 180   

Höjning av försenings- och kontrollavgifter  110   

Slopad slussningsregel moms    100   

Ändrad beräkning av bilförmån, dyrare  84   

Höjd koldioxidskatt i värmesektorn  80   

Personalliggare i fler verksamheter  60

Fortsatt sänkt energiskatt för företag och hushåll i Norrlandskommuner – men begränsad skattenedsättning för vissa  48   

Punktskatt på e-cigaretter, 1 juli 2018   30

Anpassning av investeraravdraget   18   

Skattetillägg vid rättelse på eget initiativ, 1aug 2018   10

Genomförda och hittills aviserade skattehöjningar 2015-2018: 64 034

Helårseffekt Malus- förhöjd fordonsskatt för nya bilar (1,34 mdr 2019)  890

Helårseffekt Förmånsbeskattning privata sjukvårdsförsäkringar (1,17 mdr)  580

Helårseffekt Flygskatten (1,37 mdr)  350

Totalt: 65,9 miljarder 

 

För några veckor sedan presenterades regeringens sista höstbudget för mandatperioden. Det är en budget laddad med dyrt valfläsk, samtidigt som de strukturreformer som skulle behövas för att stärka svensk ekonomi saknas. Regeringen backade om höjd entreprenörskatt (3:12) och förändringen av brytpunkten för statlig inkomstskatt, en seger för Skattebetalarna och alla andra som jobbat emot dessa. Men det är långt ifrån tillräckligt. För även om skatterna i regeringens sista budget nu sänks med ungefär 7 miljarder så är slutnotan efter mandatperioden höjda skatter på 47 miljarder netto, och i många fall mycket skadliga skatter på arbete och företagande. Samtidigt slösas enorma mängder skattepengar bort utan konsekvenser.

Det är också nu, när mandatperiodens alla budgetar lagts fram, som ett bokslut kan göras över regeringens förda politik. En röd tråd blir snabbt synlig: genom skatter och bidrag drivs en inverterad arbetslinje. Arbete, företagande och sparande straffas konsekvent medan bidragen skruvas upp. Personligt ansvarstagande ställs mot ett kollektivistiskt bidragsberoende som minner om tider som ingen borde önska sig tillbaka till. Vänsterpartiets påverkan på politiken är plågsamt påtaglig.

 

Vill du vara med och påverka skattedebatten? Bli medlem!

Bli medlem

 

Skattebetalarna arbetar för minskat slöseri med skattepengar och för lägre skatter och nu växlar vi upp vårt arbete ytterligare med målet att sätta slöseri och skatter högt upp på agendan i valrörelsen. Vi kommer att ställa krav på politikerna, oavsett partitillhörighet. Skatterna ska inte höjas med en enda krona innan slöseriet kartlagts och stoppats. Vi syns, hörs och påverkar. Hjälp oss att höras ännu mer genom att bli medlem redan idag!  Undrar du vad vi gör för att påverka? Här är ett axplock av det genomslag som Skattebetalarna haft i media den senaste tiden:

Sänk marginalskatterna så får staten mer pengar, SvD 26 juni 

Mer än halva året i skatt -idag blir du fri,  SvD 19 juli

Höga marginalskatter gör oss alla fattigare, UNT 15 augusti

Skatteskutan måste vändas rätt, Enköpings-Posten 6 september 

Återinför tjänstemannaansvaret, NWT 8 september

Centerpartiets vurm för skatteväxling, SvD 11 september

Skatt driver bort företag, VT 14 september

De dolda skattehöjningarna i höstbudgeten, Expressen 20 september

Budgeten - en sockerchock, SVT 20 september

Spara in på myndigheterna, börja med Arbetsförmedlingen! Dagens Samhälle 20 september 

Landets bilägare får betala, som vanligt. Aftonbladet 5 oktober

 

Du kan läsa mer om alla skattehöjningar under mandatperioden 2014-2018 i vår rapport "Mandatperiodens skattesmäll".

Läs Rapporten

I rapporten ”Löneökningen som försvann” har Skattebetalarna granskat hur regeringens höjda skatter på arbete 2016 påverkat den slutliga skatten för ett antal månadsinkomster vid en löneökning på två procent. Resultatet visar att den totala skatten i relation till löneökningen vid månadsinkomster över 50 000 kronor ökade med 68-151 procent jämfört med 2015. Från 65 000 kronor försvann hela årets löneökning eller mer i skatt.

Läs Rapporten