Skattesmäll – nej tack!

Vi samlar alla som vill sätta stopp för höjda skatter. Bli en del av vårt nätverk och stöd våra kampanjer. Anmäl dig här!

 

NU HÖJS SKATTERNA MED NÄRA 70 MILJARDER. 

En stor del av dessa, 36 miljarder, utgörs av skadliga skatter på arbete.
Regeringens skattehöjningar på arbetsinkomster har genomförts genom att frysa eller begränsa uppräkningen av brytpunkterna för statlig inkomstskatt. Det leder till att brytpunkterna inte följer med pris- och löneökningar och därmed urholkas. Resultatet blir att allt fler personer måste betala statlig inkomstskatt och värnskatt och får en högre marginalskatt på sina sist intjänade pengar.

 

Vill du vara med och påverka skattedebatten? Bli medlem!

Bli medlem

 

Här är listan över skattehöjningarna på arbete!

2018 föreslås följande skattehöjningar på arbete:

- Brytpunkterna räknas endast upp med förändringen i konsumentprisindex. Det medför att ytterligare 80 000 personer måste betala statlig inkomstskatt och får mindre än hälften kvar av de sist intjänade kronorna. Dessa skulle annars enbart betalat kommunalskatt. Därtill måste 27 000 fler betala värnskatt (+5 procentenheter). Det resulterar i att drygt 1,4 miljoner personer betalar statlig inkomstskatt och att ca 440 000 personer även betalar värnskatt. Samtliga drabbas av höjd skatt.

- Den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta (SINK) höjs från 20 till 25 procent.

- Entreprenörsskatten, de så kallade 3:12 reglerna, skärps.

- Privata sjukvårdsförsäkringar börjar förmånsbeskattas.

2017 höjdes följande skatter på arbete:

- Uppräkningen av brytpunkterna för statlig inkomstskatt begränsades till konsumentprisindex + 1 procentenhet. 40 000 fler fick därmed betala statlig inkomstskatt och 13 000 fler betala värnskatt. Samtliga som betalar statlig inkomstskatt fick därmed höjd skatt.

- Beloppsgränsen för avdrag vid resor höjdes.

2016 höjdes följande skatter på arbete:

- Nedersta brytpunkten för statlig inkomstskatt frystes på 2015 års nivå. Det resulterade i att 60 000 fler fick betala statlig inkomstskatt och att samtliga fick höjd skatt.

- Skatten för inkomster över 50 000 kr/mån höjdes genom avtrappat jobbskatteavdrag. För dem som betalade värnskatt ökade marginalskatten till drygt 60 procent.

- Avdrag för pensionssparande slopades.

- Arbetsgivaravgifterna för unga höjdes.

- Den särskilda löneskatten för personer över 65 år som fortsätter att jobba återinfördes.

 

I rapporten ”Löneökningen som försvann” har Skattebetalarna granskat hur regeringens höjda skatter på arbete 2016 påverkat den slutliga skatten för ett antal månadsinkomster vid en löneökning på två procent. Resultatet visar att den totala skatten i relation till löneökningen vid månadsinkomster över 50 000 kronor ökade med 68-151 procent jämfört med 2015. Från 65 000 kronor försvann hela årets löneökning eller mer i skatt.

 

Läs Rapporten

 

Det är inte bara skatterna på arbete som höjs. Under mandatperioden har regeringen hittills höjt skatterna eller aviserat ökningar på 70 miljarder kronor. I vårt PM "Skattesmäll 2015-2018" presenterar vi hela listan.

 

Läs PM