Skattechock Företag

Under mandatperioden ökar företagens skattebörda med drygt 36 miljarder. Sammantaget diskuteras nu skattehöjningar för företag med ytterligare minst 20 miljarder kronor. Det är en skadlig politik för Sverige som gör oss alla fattigare.

Jobb och tillväxtskapande sker i stor utsträckning i små och nystartade bolag. Fyra av fem nyanställningar sker i företag med färre än 50 anställda. I Sverige finns 1,1 miljoner företag med 0-49 anställda, och dessa står för 29 procent av de kommunala skatteinkomsterna i landet. Det här är väl kända uppgifter och det borde därför vara oerhört angeläget för regeringen att skapa ett så gynnsamt företagsklimat som möjligt. Men istället gör man tvärtom. 

Under våren har två nya förslag som slår mot företagande presenterats: 

  • Förmånsbeskattning av de personer som via jobbet har en privat sjukvårdsförsäkring. Detta slår hårt mot företagare, och alldeles speciellt småföretagare. 
  • Nytt förslag till höjd entreprenörsskatt, de s.k. 3:12 reglerna. Det nya förslaget innebär förvisso en del mildringar jämfört med utredningen, men även i sin reviderade form kvarstår skatteskärpningar på nära 3 miljarder och innebär kraftiga försämringar för fåmansbolagens möjligheter att bedriva verksamhet.

 

Därtill ska regeringen ta ställning till den omdebatterade Välfärdsutredningen, Fastighetspaketering -och stämpelskattsutredningen samt omarbeta förslaget till kilometerskatt.

Istället för att försvåra möjligheterna att driva företag – något som kommer att påverka såväl arbetsmarknaden som hela den svenska ekonomin  – borde regeringen kraftigt sänka skatterna på arbete. Ett avskaffande av värnskatten och den statliga inkomstskatten är enligt aktuella beräkningar självfinansierande och skulle samtidigt göra minska behovet av rigida regelverk kring fåmansbolag. Att istället beskatta risktagande, utbildning och arbete ännu hårdare för ännu fler är inte bara orättvist, utan också usel politik. Småföretagsbarometern som presenterades i halvtid av regeringens mandatperiod visade att drygt var tredje företag ser höjda arbetskraftskostnader som den största politiska risken då dessa kostnader slår direkt mot lönsamheten i företagen. Drygt var femte företag är oroade över ökade skattekostnader.

Det borde vara en självklarhet, men det framgår med allt större tydlighet att finansministern behöver en påminnelse: Företagen och entreprenörerna är Sveriges motor. Utan företag, inga jobb. Utan jobb, inga skatteintäkter. Utan skatteintäkter, ingen välfärd, för någon.

Läs mer om de skadliga skatterna på företagande:

Alla skattehöjningar för företagen 2015-2018 hittar du här

 

Mer välfärd för varje skattekrona - dags att rikta fokus mot förlusterna i välfärden hittar du här

 

Företagarnas rapport Välfärdsskaparna om småföretagens andel av de kommunala skatteintäkterna hittar du här