Fastighetsskatten kan återinföras.

Allt fler ekonomer och politiker vill återinföra fastighetsskatten i ny eller gammal skepnad. Förslaget skulle ge en stor del av landets bostadsägare en chockhöjd skatt. Hjälp oss att se till att fastighetsskatten inte återinförs!

Läs mer

Fastighetsskatten: en hård smäll mot svenska hushåll

En återinförd fastighetsskatt skulle innebära att en genomsnittlig svensk villa med ett marknadsvärde på 2,5 miljoner kronor, skulle få en skatt på 18 500 kronor per år. Skatten skulle se motsvarande ut för en bostadsrätt. Det kan jämföras med dagens maxavgift på 1 300 kronor för en bostadsrätt och villans 7 800 kronor. Det är oacceptabelt. 

Fastighetsskatten kan återinföras

Ett återinförande av fastighetsskatten alternativt att höja den nuvarande kommunala fastighetsavgiften har diskuterats flitigt de senaste åren, och förespråkas av allt fler ekonomer och politiker. I och med Januariöverenskommelsen har frågan blivit högaktuell då regeringen ska påbörja en stor skattereform och har meddelat att fokus ligger på höjda kapitalskatter.

Förra året föreslog SNS Konjunkturråd en återinförd fastighetsskatt som skulle vara lika för hus och bostadsrätter. Förslaget skulle innebära en chockhöjd skatt jämfört med dagens kommunala fastighetsavgift för en stor del av landets bostadsägare.

En återinförd fastighetsskatt skulle innebära att en genomsnittlig svensk villa med ett marknadsvärde på 2,5 miljoner kronor, skulle få en skatt på 18 500 kronor per år. Skatten skulle se motsvarande ut för en bostadsrätt. Det kan jämföras med dagens maxavgift på 1 300 kronor för en bostadsrätt och villans 7 800 kronor. Det är oacceptabelt. 

Dagens fastighetsavgift med ett takbelopp ger trygghet och förutsägbarhet. Det bidrog till att 2018 års stora småhustaxering – som höjde taxeringsvärdena med i snitt 26 procent över landet – kunde gå tämligen obemärkt förbi. Med en återinförd fastighetsskatt hade det istället handlat om dramatiska skattehöjningar.

Boendebeskattningen bör vara transparent, förutsägbar och så låg att människor kan känna sig trygga i sina hem. Dessutom måste dagens flyttskatter sänkas eftersom de skapar stora inlåsningseffekter på bostadsmarknaden. 

Vi har tagit debatten mot boendeskatter många gånger och spelade en central roll i fastighetsskattens avskaffande 2008. Nu är frågan aktuell igen och vi behöver återigen höja rösten. Fastighetsskatten avskaffades på goda grunder och hör hemma i papperskorgen. 

 

Räkna ut hur hög din fastighetsskatt skulle bli!

*Takbelopp

Fastighetsskatten ersattes 2008 av en kommunal fastighetsavgift. Den årliga avgiften/skatten blir aldrig högre än ett bestämt takbelopp som är indexbundet och räknas varje år. Takbeloppet för fastighetsavgiften för en villa uppgår 2018 till 7 812 kronor och till 1 337 kr för en bostadsrätt.

Personuppgiftslagen

Put privacy act here.

Fastighetsskatten avskaffades 2008 på goda grunder.

Skriv under vårt upprop så hjälper du oss se till att den inte återuppstår i någon form! 

E-postadress*
Mobilnummer
Förnamn
Efternamn
Adress
Postnummer
Ort

Skattebetalarna i media om fastighetsskatten

Skattebetalarnas chefekonom Sofia Linder varnar för en återinförd fastighetsskatt i ny eller gammal skepnad, eller en höjning av fastighetsavgiften. Många hushåll som har sett sina bostäder stiga i pris, till exempel äldre som bott i sina villor under större delen av sin livstid, skulle få det svårt att årligen betala en så hög fastighetsskatt. Läs intervjun i Placera här.

En återinförd fastighetsskatt enligt den modell som SNS Konjunkturråd förespråkar skulle innebära chockhöjd skatt på många tiotusentals kronor för en stor del av landets hushåll. En urusel idé på så många sätt. Skattebetalarnas chefekonom Sofia Linder förklarar varför i Expressen. Läs intervjun här.

Boendebeskattningen ska vara transparent, förutsägbar och så låg att människor kan känna sig trygga i sina hem, skriver Skattebetalarnas vd Christian Ekström i en gästkrönika i Göteborgs-Posten

Nyhetsartiklar i Mitt i Danderyd, Lidingö, Huddinge, Värmdö.

 

Fakta om fastighetsskatten - och så skulle den slå över landet

Mer information om fastighetsskatten och hur den skulle slå över landet hittar du här:

Sofias skatter, Fastighetsskatten -död och begraven? SF_2017-4

Så slår en återinförd fastighetsskatt mot Stockholmsregionen analys

Så slår en återinförd fastighetsskatt mot Hallands län

Så slår en återinförd fastighetsskatt mot Skåne

Så slår en återinförd fastighetsskatt mot Uppsala län

Så slår en återinförd fastighetsskatt mot Västra Götalands län