Försäkringar

Till våra medlemmar har vi specialerbjudanden inom Intäkts-, Privatvårds-, Sak- och olycksfallsförsäkringar. 

Intäktsförsäkring (gäller företagsmedlemmar)

Skattebetalarnas intäktsförsäkring gör att du på ett enkelt sätt kan försäkra dig för intäktsbortfall i företaget till följd av sjukdom och du kan fokusera på att bli frisk.

Läs mer om försäkringarna och villkoren till höger i menyn.

Privatvårdsförsäkring

Vi erbjuder en förmånlig privatvårdsförsäkring med tillägg för liv- och olycksfallsskydd. 

Att snabbt få vård eller få tid som passar in med ditt arbete och övriga planer är värdefullt för många. Genom den får du bra vård i rätt tid på privata kliniker i hela Sverige, och du har direkt tillgång till en kvalificerad telefonservice om ett hälsoproblem uppstår.

Läs mer om försäkringarna och villkoren till höger i menyn.

Sak- och olycksfallsförsäkring

Alla medlemmar i Skattebetalarnas Förening har tillgång till fri försäkringsrådgivning hos oss på Skattebetalarnas Sak- och olycksfallsförsäkring. Vi erbjuder dig förmånliga och trygga försäkringar för fordon,hem&villa,båt och olycksfall.

Läs mer om försäkringarna och villkoren till höger i menyn.