Välkommen att bli medlem i Skattebetalarna!

Skattebetalarna arbetar för minskat slöseri med skattepengar och för lägre skatter. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga. Vi är din röst i skattedebatten!

Bli medlem som företagare

Swish Logo

Swisha eller bli supporter

Du kan swisha oss direkt för att bli medlem på 123 115 94 25 eller bli supporter för att ta del av vad Skattebetalarna gör innan du blir fullvärdig medlem.

Fastighetsskatten kan återinföras Hjälp oss att stoppa det!

Allt fler ekonomer och politiker vill återinföra fastighetsskatten. Senast i raden är SNS Konjunkturråd som föreslår en återinförd fastighetsskatt som skulle vara lika för hus och bostadsrätter. Förslaget skulle ge en stor del av landets bostadsägare en chockhöjd skatt. Hjälp oss att se till att fastighetsskatten inte återinförs!

Läs mer

Var med och påverka - bli supporter!

Som supporter får du löpande information om Skattebetalarnas arbete genom vårt elektroniska nyhetsbrev.

”Jag är medlem i Skattebetalarna för att det är den enda organisation som finns som jobbar mot slöseri med skattemedel, och det vill jag stödja. Jag vill att mina skattepengar ska gå till rätt saker! ”

Marcus Edvinsson
E-postadress*
Mobilnummer*

Läs mer om vad det innebär att lämna din epostadress och hur vi behandlar personuppgifter.

Personuppgiftslagen

SÅ SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER
Skattebetalarna behandlar dina personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (1998:204). Lagen syftar till att skydda privatpersoner mot kränkningar av deras personliga integritet. Genom att fylla i dina personuppgifter (t ex namn och e-postadress) så samtycker du till att Skattebetalarna behandlar personuppgifter om dig, i enlighet med vår beskrivning nedan. Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss.
Skattebetalarnas Förening (org nr 802003-0246) är ansvarigt för behandlingen av de uppgifter om dig själv som du lämnar till oss. Vi använder din e-postadress och andra personuppgifter till att upprätthålla en god service eller för att ge dig information om vår verksamhet. Målet är att du ska kunna ta del av information och aktiviteter som du tycker är relevant.
Personuppgifter kan t ex vara namn och kontaktuppgifter, vad du interagerar med på denna webbsida, vilka samhällsfrågor du intresserar dig av samt andra uppgifter du själv väljer att lämna om dina levnadsförhållanden. Observera att inga inkomstuppgifter (t ex för räknesnurror vad gäller skatt) du lämnar sparas hos oss.
Du har när som helst rätt att se vilka uppgifter vi har registrerade om dig. Om uppgifterna visar sig felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du begära att dessa rättas eller raderas. Ansökan eller begäran om rättelse skickas till info@skattebetalarna.se eller per brev till adress nedan. Du kan också avanmäla dig från nyhetsbrev.
Vill du ha ytterligare information om vår behandling av dina personuppgifter ber vi dig kontakta oss.
Skattebetalarnas Förening (Box 3319, 103 66 Stockholm, org nr 802003-0246) tel. 08-613 17 00) är personuppgiftsansvarig enligt PuL för denna behandling av personuppgifter. Kontaktperson: Erik Wiger.