Skattebetalarna — För lägre skatter och minskat slöseri med skattepengar

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation som arbetar för lägre skatter och minskat slöseri med skattepengar. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga. 

Skatterna är ditt livs största utgift och investering. Men får du valuta för dina skattepengar? Skattebetalarnas är din röst, och ditt stöd, för att sprida kunskap och skapa opinion i frågor om skatt. Tillsammans kan vi ställa krav på skattepolitiken, hur mycket vi betalar och hur pengarna används. Ju fler vi är, desto viktigare blir vår röst.

Skattebetalarnas röst behövs i högsta grad för att driva det svenska samhället i rätt riktning. Vi har en intensiv dialog med politiker, media och opinionsbildare. Ju fler vi är desto mer kan vi uträtta tillsammans. Ditt stöd och ditt medlemskap behövs för sänkt skatt och sparsamhet med våra skattepengar!