Kallelse till årsstämma

Skattebetalarnas förenings medlemmar kallas till årsstämma onsdag den 10 maj kl 2017 kl 18.00 i Stockholm. Plats meddelas senare. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 mars.

Motionerna adresseras till Skattebetalarna, Marzena Doberhof Platin, Box 3319, 103 66 Stockholm, eller skickas med e-post till marzena.doberhof[at]skattebetalarna.se.

Förslag till valberedningen ska lämnas skriftligt och skickas in senast den 1 mars. Förslagen adresseras enligt ovan, för vidarebefordran till valberedningen.