Nyheter

Rapporter
Skattebetalarna
Skatter

Det finns anledning att vara bekymrad över hur svensk sysselsättning kommer att utvecklas kommande år.

Skatter

I dag har Skattebetalarna lämnat ett remissyttrande över betänkandet Översyn av skattereglerna för delägare i fåmans

Skatter

Att överföra beskattningsrätt från medlemsländerna till Bryssel innebär ytterligare en politisk nivå som kommer att

Skatter

Man ska kunna göra de avdrag man har rätt till i deklarationen utan att särbehandlas av Skatteverket, säger Skattebe

Skatter

Skatteverket erbjuder nu möjligheten att få tillbaka på skatten redan till påsk.

Skatter

Det är ett problem att partierna är överens om att inte räkna med dynamiska effekter nu när regeringen höjer skatter

Skatter

Regeringen har presenterat lagrådsremissen om lättnader i beskattningen av personaloptioner, i vissa fall.

Skattebetalarna
Skatter

Nu har årets sista nummer av Sunt Förnuft kommit ut.

Skatter

”Det är allvarligt att en stor del av Sveriges höga skattetryck med kirurgisk precision träffar arbete och företagan

Skatter

I dag skriver Jacob Lundberg, doktorand i nationalekonomi vid Uppsala universitet, i SvD att sänkt statlig inkomstsk