Nyheter

Rapporter
Skattebetalarna
Skatter

Det finns anledning att vara bekymrad över hur svensk sysselsättning kommer att utvecklas kommande år.

Skattebetalarna
Skatter
Slöseri

Nu har Skattebetalarnas medlemmar och följare sagt sitt: Arbetsförmedlingens IT-satsningar är 2016 års värsta slöser

Skatt på pension
Skattebetalarna
Skatter

Regeringen presenterade idag sänkt skatt för de 1,4 miljoner pensionärer med en månadspension på mellan 10 000 och 3

Skattebetalarna
Skatter

Regeringen presenterade idag en revidering av förslaget till ny entreprenörsskatt.

Skattebetalarna
Skatter

I dagens DN debatt (20 mars) presenterar Vänsterpartiet två nya förslag på skattehöjningar som de kommit överens med

Rapporter
Skattebetalarna
Skatter

För att illustrera effekterna av regeringens höjda skatter på arbetsinkomster 2016 har Skattebetalarna i en ny rappo

Skattebetalarna
Skatter

Svenska Dagbladets ledarskribent Maria Ludvigsson skriver idag 20 mars om Skattebetalarnas rapport "Löneökningen som

Skattebetalarna
Skatter

På ett fullsatt seminarium arrangerat av Skattebetalarna och Timbro diskuterade ordförandena i Alliansens ungdomsför

Skatter

I dag har Skattebetalarna lämnat ett remissyttrande över betänkandet Översyn av skattereglerna för delägare i fåmans

Skatter

Att överföra beskattningsrätt från medlemsländerna till Bryssel innebär ytterligare en politisk nivå som kommer att