Välkommen till Skattebetalarna

Vi jobbar för lägre skatter och minskat slöseri med skattepengar

 

Bli medlem

❯ Läs mer om vad det innebär att lämna din e-postadress och hur vi behandlar personuppgifter

Vanliga frågor och svar

Vad är skatterättskydd?

Tjänsten Skatterättsskydd innebär att vi erbjuder våra medlemmar hjälp av en erfaren skattejurist om man hamnar i en tvist med Skatteverket. Har du Skatterättsskydd utgår inga extra avgifter och det finns inget kostnadstak för processen. Tjänsten vänder sig till både våra privata medlemmar och företagsmedlemmar. Läs mer här.

Fullständiga villkor hittar du här.

Jag har flyttat och vill ändra adress. Hur gör jag?

Skicka ett flyttkort till oss på adress Skattebetalarna, Box 3319, 103 66 Stockholm eller mejla till info@skattebetalarna.se

Varför har jag fått utskick från Skattebetalarna trots att jag inte är medlem?

Skattebetalarna skickar ut kampanjbrev för att värva nya medlemmar eller värva tillbaka gamla. Du har förmodligen fått ett erbjudande om medlemskap. Vill du bli medlem kan du betala in den anvisade avgiften. Om du inte är intresserad kan du bortse från erbjudandet.

Jag vill säga upp mitt medlemskap

Du kan skicka din uppsägning till info@skattebetalarna.se. Du kan också bara avstå från att betala din avi, men räkna då med att du kan få påminnelser. Observera att det aldrig tillkommer några påminnelseavgifter då medlemskapet är helt frivilligt.

Jag har betalat min medlemsavgift, men fått påminnelse. Varför?

En påminnelse genereras automatiskt om betalning inte registrerats hos oss inom 5 dagar efter förfallodatum. Om du betalat kan du bortse från påminnelsen. Det tillkommer aldrig några påminnelseavgifter då medlemskapet är helt frivilligt.

Jag känner inte igen bankgirot på senaste avin. Varför?

Alla medlemsinbetalningar ska numera gå via Skattebetalarnas Servicebyrå AB, som är föreningens helägda dotterbolag. Det bankgiro som ska användas är 939-4446.

Hur avslutar jag min prenumeration?

Du kan skicka din uppsägning till info@skattebetalarna.se. Du kan också bara avstå från att betala din avi, men räkna då med att du får påminnelser. Observera att det aldrig tillkommer några påminnelseavgifter då medlemskapet är helt frivilligt.

Jag får två tidningar. Varför?

Om det är två olika medlemsnummer på tidningarna har du av någon anledning dubbelt medlemskap. Kontakta oss på info@skattebetalarna.se eller ring vår medlemsadministration på tel nr 08-613 17 00.

Hur ofta kommer tidningen?

Sunt Förnuft utkommer fyra gånger per år. Aktuell utgivningsplan finns här

Jag vill beställa ett Smart Senior-kort. Hur gör jag?

Skicka en beställning till info@skattebetalarna.se. Glöm inte ange namn och om möjligt ditt medlemsnummer.